סרטון – הסיפור “מסיבת אותיות in English” – עם הקראה – מומלץ לשמוע את הסיפור פעמיים

You do not have access to this note.