לחצו כאן כדי לצפות במצגת המלאה של שיטת “אותיות וסיפורים” ללימוד ולדיוק ראשית הקריאה באנגלית – נועה מנשה

You do not have access to this note.