התאמת פועל לנושא – משפט חיובי – אלו פעלים יקבלו תוספת s/es ואלו פעלים לא יקבלו תוספת?

You do not have access to this note.