בחן את עצמך – למה דומות האותיות? לאיזה איורים מהסיפור הן דומות?

You do not have access to this note.