אחרי He/She/It אלו פעלים יקבלו תוספת /ies/es/s ?

You do not have access to this note.